👉 Nové kolekce florbalek v prodeji! 👈

Při pohledu na florbal se nám otevírá fascinující svět kolektivní dynamiky, ale zároveň si uvědomujeme, že iv této hře má každá výbava svoji váhu, a proto jsme se rozhodli odkrýt některé detaily za výrobou florbalových míčků.

Inovativní technologie za výrobním procesem

Výroba florbalových míčků není jednoduchý proces, který by se omezoval jen na spojení dvou polokoulí. Možná jste se nad tím už více než jednou zamysleli: jak vlastně vznikají florbalové míčky? Skrývá se za nimi precizní výrobní postup, který rozhoduje o jejich kvalitě a trvanlivosti. Existují dva hlavní způsoby, jak spojit tyto polokoule a vytvořit jeden míček, a tím se otevírají dveře k novým inovacím a možnostem v oblasti výroby.

Svařování ultrazvukem

Tato metoda svařování, která využívá ultrazvuk, pracuje na principu mechanického kmitání o vysokých frekvencích, které způsobuje tření a následné spojení materiálů. Proces začíná fixováním jedné části míčku, zatímco druhá část je přitlačena k němu. Mechanické kmitání způsobuje tření mezi těmito částmi, což vede k místnímu zvýšení teploty a následně k plastickému deformování materiálu a jeho promíchání. Výsledkem je vznik svarového spojení mezi polokoulemi. Přestože je tato metoda levnější a má rychlejší proces svařování, doprovází ji nižší pevnost spoje a deformace materiálu, což může ovlivnit kvalitu a životnost míčku. Většina míčků na trhu jsou spojovány právě ultrazvukem.

Teflonové svařování

Při teflonovém svařování je klíčové využití externího zdroje tepla, který umožňuje přesné a rovnoměrné rozložení teploty po celé pracovní ploše. Tento zdroj tepla je často teflonové topné těleso, které je zvoleno pro svoji schopnost rovnoměrně rozložit teplo na všechny části míčku. Během procesu svařování se nejprve fixuje jedna polokoule míčku, zatímco druhá část je přitlačena k topnému tělesu. Tento postup umožňuje nahřátí plastu na dostatečně vysokou teplotu, což vede ke spojení obou částí míčku.

Přestože tato metoda vyžaduje více nákladných nástrojů a složitější proces, v konečném důsledku produkuje míčky s výrazně vyšší pevností. Důvodem je přesnější a kontrolovatelnější nastavení teploty, což vede k lepšímu spojení materiálů a menší pravděpodobnosti vzniku chyb v procesu svařování. Tím se zajišťuje, že výsledné míčky mají konzistentní kvalitu a delší životnost, což je pro hráče obzvlášť důležité.

Barevné varianty a certifikace

Při výběru florbalového míčku často přikládáme velký význam barvě a jejímu schválení pro oficiální soutěže. V tomto ohledu stanovuje Mezinárodní florbalová federace přísná pravidla, která vyžadují, aby povrch míčku byl jednobarevný. Avšak tato norma neznamená, že jsme omezeni pouze na tradiční barevné varianty. Přestože dvoubarevné míčky nejsou povoleny na oficiálních zápasech, stále si zachovávají svou popularitu v komunitách hráčů. Jejich estetický design a možnosti kreativity přitáhly spoustu hráčů, kteří upřednostňují individuální styl a výraz. Tímto způsobem si dvoubarevné míčky udržují své místo na trhu a nabízejí hráčům možnost vyjádřit svoji osobnost i mimo oficiální soutěže.

V zápasech v České republice organizovaných pod hlavičkou Českého florbalu je však předepsaný míček bílé barvy, což dodává jednotný charakter těmto soutěžím a zajišťuje spravedlivé podmínky pro všechny hráče.

V naší nabídce naleznete množství značek florbalových míčků, ať už kusově, v baleních nebo v sadách společně s vaky na florbalové míčky.