👉 Nové kolekce florbalek v prodeji! 👈

Jak si zvolit správnou délku hokejky?

 Zvolení si správné délky hokejky je pro hráče velmi důležité.

Délka florbalové hole by měla dosahovat svým koncem po pupek.

Doporučené délky hokejek:​

-> výška hráče 100 - 120 cm, délka hokejky 65 cm

-> výška hráče 120 - 140 cm, délka hokejky 75 cm

-> výška hráče 140 - 165 cm, délka hokejky 85 cm

-> výška hráče 165 - 185 cm, délka hokejky 95 cm

-> výška hráče 185 a viac cm, délka hokejky 101 cm


Jak si zvolit správne zahnutí/stranu?

-> Levé zahnutí = levá ruka je níže

-> Pravé zahnutí = pravá ruka je níže


Jak si zvolit správnou tvrdost hokejky?

 Správnou tvrdostí (flexem) vytěžíte ze své hokejky maximum. Čím větší je vaše síla, tím tvrdší hokejku resp. flex by vaše hokejka měla mít. Naopak příliš tvrdá hokejka způsobuje to, že se při střele neohýbá což má za následek pomalou střelu. Je tedy velmi důležité brát při výběru hokejky ohled i na tento faktor.

Doporučené tvrdosti hokejek:

  • hmotnost hráče 0 - 50 kg, tvrdost hokejky 32 - 40 mm
  • hmotnost hráče 50 - 60 kg, tvrdost hokejky 30 - 32 mm
  • hmotnost hráče 60 - 75 kg, tvrdost hokejky 27 - 30 mm
  • hmotnost hráče 75 - 90 kg, tvrdost hokejky 25 - 27 mm
  • hmotnost hráče nad 90 kg, tvrdost hokejky 23 - 25 mm