Florbal, to je hokej v tělocvičně - tvrzení, které nejčastěji používají ti, kteří ho nehrají. Pravda je však úplně jiná. Pravidla florbalu se od těch hokejových a také hokejbalových, výrazně liší. Právě proto má mnoho hokejistů a hokejbalisti zpočátku s florbalem problémy. Chvilku trvá dokud si zvyknou na odlišnosti.

Nemáme v úmyslu napsat článek o kompletních pravidlech florbalu, nechceme nudit ani na to nemáme prostor. Ale víme, že sem chodí i noví hráči a také rodiče hráčů a proto bychom pravidla florbalu rádi shrnuli v několika krátkých odstavcích. Pojďme na to.

HRACÍ PLOCHA

Florbal je indoorový sport, hraný na speciálních površích (parkety resp. Gumové povrchy). Rozměry oficiálního florbalového hřiště jsou 40 x 20 metrů, přičemž musí být ohraničené mantinely s oblými rohy. Samozřejmě, ne vždy se tyto rozměry dají dodržet, nejmenší povolené rozměry oficiálního hřiště jsou však 36 x 18 metrů (všechny věkové kategorie mají předepsané rozmach povolené maximální a minimální rozměry hřiště).

HRACÍ ČAS

Je nám jasné, že byste hráli i donekonečna, ale normální, standardní hrací čas, je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutové přestávkami. Během nich si soupeři vždy vymění strany. I v tomto případě jsou výjimky. Často se tak stává, zejména na turnajích, kde je hrací čas jiný než oficiální, nikdy však nesmí být kratší než 2 x 15 minut.

Je třeba ještě dodat, že hrací doba je čistý, takže zdržování nepomůže. :-) Pokud se nerozhodne v normálním hracím čase, následuje prodloužení. To končí v momentě, kdy jeden z týmů vstřelí gól. Pokud se to během prodloužení nikomu nepodaří, následují samostatné nájezdy.

ÚČASTNÍCI HRY

Zápas hrají vždy dva týmy, přičemž maximální počet hráčů z jednoho týmu na hřišti je 6. Standardně je to 5 hráčů v poli + 1 brankář. Brankáři ve florbalu nemohou mít hokejky a jejich výstroj se výrazně odlišuje od běžných hráčů, jejich prostorem je brankoviště. Každý tým může během zápasu neomezeně střídat, na soupisce přitom může mít maximálně 20 hráčů.

VÝSTROJ

Výbava hráčů je také velmi striktně daná. Brankáři například jsou povinni chytat v brankářské masce, jako jediní také mohou mít kalhoty. U hráčů je to jiné. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo způsobit zranění jinému hráči. Samozřejmostí je specifická florbalová hůl, s jinou vás rozhodčí na hřiště nepustí.

Hráči mohou kromě povinné výbavy (dres, trenýrky, stulpny, halová obuv) nosit i doplňky jako čelenky či potítka a samozřejmě zdravotní bandáže, pokud je potřebují. Na hlavě však například smí mít hráč pouze čelenku, jinou ochranu rozhodčí nepovolí (čelenka nesmí obsahovat uzel). Platí také, že všechny ochranné prvky by měly být skryty pod dresem, či jinou částí výstroje.

STANDARDNÍ SITUACE

Standardní situace jsou kořením hry, tak zní známé klišé. Po toto slovní spojení patří například vhazování, volný úder, rozehrání a trestné střílení.

Vhazování je při florbalu specifické. Účastní se ho vždy jeden hráč z týmu, přičemž hráči stojí proti sobě čelem a chodidla mají kolmo na středovou čáru. Jakýkoliv fyzický kontakt při vhazování je zakázán. Čepele hokejek se také nesmí dotýkat a musí být kolmo na středovou čáru, míček se musí nacházet uprostřed čepelí.

Vhazování se provádí na přesně určených místech na hřišti a to buď při začátku každé z třetin, po každém regulérní gólu, po faulech a po dalších neobvyklých herních situacích, kdy rozhodčí nedokážou určit, který z týmů bude rozehrávat. (Poškození míčky apod.)

Volný úder následuje vždy po provinění se některého z týmů proti pravidlům. Kope ho ten ze soupeřů, který provinění nespáchal. Úder se zahrává z místa kde byl spáchán přestupek, nesmí to však být z prostoru za brankovou čarou (pomyslně prodlouženou až k mantinelem) a také ne ve vzdálenosti menší než je 3,5 metru od malého brankoviště.

Úder musí hráč zahrát tak, aby míček hokejkou zasáhl pouze jeden krát, není dovoleno zahrát míček táhnout, nebo zvednout. Z volného úderu je hráčem dovoleno skórovat. Tým, proti kterému byl úder nařízení, má právo zaujmout postavení pro bránění úderu, ale nesmí být blíže než 3 metry od míčku.

Rozehrání

Mantinely při florbalu nejsou vysoké, proto je vcelku častým jevem to, že míček opustí hřiště. Právě tehdy přichází na řadu rozehrání. Rozehrává vždy ten tým, který se neprovinil vyhozením míčku mimo hřiště. Postup zahrávání zůstává stejný jako při volném úderu.

Trestné střílení

Ve florbalu se trestné střílení nejčastěji nařizuje za přestupky spojené s gólovými situacemi. Především pokud bránící tým nedovoleně přerušil gólovou situaci, nebo nedovoleně zabránil takové situaci vzniknout. Stává se to například pokud hráč úmyslně posune branku, případně pokud se bránící hráč při úderu směřujícím na branku nachází v malém brankovišti nebo v místě, kde brána původně stála.

Při trestném střílení smí být na hřišti kromě rozhodčích pouze útočící hráč a brankář. Jakmile hráč začne akci a brankář se dotkne míče, hráč už se jí nesmí dotýkat.

TRESTY

Trestů za nedovolené chování na hrací ploše je iv našem sportu nepočítaně. Nejčastěji však rozhodčí vylučují na 2, 5, 10 minut (osobní trest), nebo do konce zápasu (červená karta). Při 2,5 a 10 minutových trestech musí být hráč i po vyloučení přítomen na hřišti, ale musí sedět na trestné lavici.

Při 2 minutovém trestu se trest ruší, pokud neprevinený tým dokáže vstřelit gól, u ostatních typů trestu tomu tak není. Pokud dostane trest brankář, musí si ho za něj odsedět hráč z pole (při klasických trestech). Ve florbalu také platí takzvané odložené vyloučení. To znamená, že hra po nedovoleném zákroku pokračuje, dokud se hráč družstva, které se provinilo, zmocní míčku.

GÓLY

To nejdůležitější na závěr. Každý ví, co znamená a jak vypadá gól. Ne každý však ví, kdy gól platí. Nuž pravidla říkají, že gól je uznán tehdy, pokud míček přejde přes brankovou čáru celým svým objemem, zepředu a po správném odehrání hokejkou. Družstvo, které gól vstřelilo se před přechodem míčky přes brankovou čáru nesmělo dopustit přestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloučení.

Věříme, že jsme Vám našim krátkým shrnutím florbalových pravidel alespoň trochu přiblížili tento krásný sport. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně florbalu či florbalového vybavení, neváhejte se na nás obrátit. Velmi rádi Vám zodpovíme všechny otázky. :-)