Ako si zvoliť správnu dĺžku hokejky?

Zvolenie si správnej dĺžky florbalovej hokejky je pre hráča veľmi dôležité. Dĺžka florbalovej hokejky by mala dosahovať svojim koncom po pupok.

Doporučené dĺžky hokejok:

-> výška hráča 100 - 120 cm, dĺžka hokejky 65 cm

-> výška hráča 120 - 140 cm, dĺžka hokejky 75 cm

-> výška hráča 140 - 165 cm, dĺžka hokejky 85 cm

-> výška hráča 165 - 185 cm, dĺžka hokejky 95 cm

-> výška hráča 185 a viac cm, dĺžka hokejky 101 cm


Ako si zvoliť správne zahnutie/stranu?

-> Ľavé zahnutie = ľavá ruka je nižšie

-> Pravé zahnutie = pravá ruka je nižšie


Ako si zvoliť správnu tvrdosť hokejky?

Správnou tvrdosťou (flexom) vyťažíte zo svojej hokejky maximum. Čím väčšia je vaša sila, tým tvrdšiu hokejku resp. flex by vaša hokejka mala mať. Naopak, príliš tvrdá hokejka spôsobuje to, že sa pri strele neohne čo má za následok pomalú strelu. Je teda veľmi dôležité brať pri výbere hokejky ohľad aj na tento faktor.

 Doporučené tvrdosti hokejok:

  • hmotnosť hráča 0 - 50 kg, tvrdosť hokejky 32 - 40 mm
  • hmotnosť hráča 50 - 60 kg, tvrdosť hokejky 30 - 32 mm
  • hmotnosť hráča 60 - 75 kg, tvrdosť hokejky 27 - 30 mm
  • hmotnosť hráča 75 - 90 kg, tvrdosť hokejky 25 - 27 mm
  • hmotnosť hráča nad 90 kg, tvrdosť hokejky 23 - 25 mm