Florbal, to je hokej v telocvični - tvrdenie, ktoré najčastejšie používajú tí, ktorí ho nehrávajú. Pravda je však úplne iná. Pravidlá florbalu sa od tých hokejových a tiež hokejbalových, výrazne líšia. Práve preto má mnoho hokejistov a hokejbalistov spočiatku s florbalom problémy. Chvíľku trvá kým si zvyknú na odlišnosti.

Nemáme v úmysle napísať článok o kompletných pravidlách florbalu, nechceme nudiť ani na to nemáme priestor. Ale vieme, že sem chodia aj noví hráči a tiež rodičia hráčov a preto by sme pravidlá florbalu radi zhrnuli v niekoľkých krátkych odstavcoch. Poďme na to.

HRACIA PLOCHA

Florbal je indoorový šport, hraný na špeciálnych povrchoch (parkety resp. gumové povrchy). Rozmery oficiálneho florbalového ihriska sú 40 x 20 metrov, pričom musia byť ohraničené mantinelmi s oblými rohmi. Samozrejme, nie vždy sa tieto rozmery dajú dodržať, najmenšie povolené rozmery oficiálneho ihriska sú však 36 x 18 metrov (všetky vekové kategórie majú predpísané rôzme povolené maximálne a minimálne rozmery ihriska).

HRACÍ ČAS

Je nám jasné, že by ste hrali aj donekonečna, ale normálny, štandardný hrací čas, je 3 x 20 minút s dvoma desaťminútovými prestávkami. Počas nich si súperi vždy vymenia strany. Aj v tomto prípade sú výnimky. Často sa tak stáva, najmä na turnajoch, kde je hrací čas iný ako oficiálny, nikdy však nesmie byť kratší ako 2 x 15 minút.

Treba ešte dodať, že hrací čas je čistý, takže zdržovanie nepomôže. :-) Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje predĺženie. To končí v momente, keď jeden z tímov strelí gól. Ak sa to počas predĺženia nikomu nepodarí, nasledujú samostatné nájazdy.

ÚČASTNÍCI HRY

Zápas hrajú vždy dva tímy, pričom maximálny počet hráčov z jedného tímu na ihrisku je 6. Štandardne je to 5 hráčov v poli + 1 brankár. Brankári vo florbale nemôžu mať hokejky a ich výstroj sa výrazne odlišuje od bežných hráčov, ich priestorom je bránkovisko. Každý tím môže počas zápasu neobmedzene striedať, na súpiske pritom môže mať maximálne 20 hráčov.

VÝSTROJ

Výbava hráčov je tiež veľmi striktne daná. Brankári napríklad sú povinní chytať v brankárskej maske, ako jediní tiež môžu mať nohavice. U hráčov je to iné. Hráč nesmie mať na sebe nič, čo by mohlo spôsobiť zranenie inému hráčovi. Samozrejmosťou je špecifická florbalová hokejka, s inou vás rozhodca na ihrisko nepustí.

Hráči môžu okrem povinnej výbavy (dres, trenírky, štucne, halová obuv) nosiť aj doplnky ako čelenky či potítka a samozrejme zdravotné bandáže, pokiaľ ich potrebujú. Na hlave však napríklad smie mať hráč iba čelenku, inú ochranu rozhodca nepovolí (čelenka nesmie obsahovať uzol). Platí tiež, že všetky ochranné prvky by mali byť skryté pod dresom, či inou časťou výstroja.

ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE

Štandardné situácie sú korením hry, tak znie známe klišé. Po toto slovné spojenie patrí napríklad vhadzovanie, voľný úder, rozohranie a trestné strieľanie.

Vhadzovanie je pri florbale špecifické. Účastní sa ho vždy jeden hráč z mužstva, pričom hráči stoja oproti sebe čelom a chodidlá majú kolmo na stredovú čiaru. Akýkoľvek fyzický kontakt pri vhadzovaní je zakázaný. Čepele hokejok sa taktiež nesmú dotýkať a musia byť kolmo na stredovú čiaru, loptička sa musí nachádzať v strede čepelí.

Vhadzovanie sa vykonáva na presne určených miestach na ihrisku a to buď pri začiatku každej z tretín, po každom regulérnom góle, po fauloch a po ďalších neobvyklých herných situáciách, kedy rozhodcovia nedokážu určiť, ktorý z tímov bude rozohrávať. (poškodenie loptičky a pod.)

Voľný úder nasleduje vždy po previnení sa niektorého z tímov proti pravidlám. Zahráva ho ten zo súperov, ktorý previnenie nespáchal. Úder sa zahráva z miesta v ktorom bol spáchaný priestupok, nesmie to však byť z priestoru za bránkovou čiarou (pomyselne predĺženou až k mantinelom) a tiež nie vo vzdialenosti menšej ako je 3,5 metra od malého bránkoviska.

Úder musí hráč zahrať tak, aby loptičku hokejkou zasiahol iba jeden krát, nie je dovolené zahrať loptičku ťahať, alebo zdvihnúť. Z voľného úderu je hráčom dovolené skórovať. Tím, proti ktorému bol úder nariadení, má právo zaujať postavenie pre bránenie úderu, ale nesmie byť bližšie ako 3 metre od loptičky.

Rozohranie

Mantinely pri florbale nie sú vysoké, preto je vcelku častým javom to, že loptička opustí ihrisko. Práve vtedy prichádza na rad rozohranie. Rozohráva vždy ten tím, ktorý sa neprevinil vyhodením loptičky mimo ihrisko. Postup zahrávania zostáva rovnaký ako pri voľnom údere.

Trestné strieľanie

Vo florbale sa trestné strieľanie najčastejšie nariaďuje za priestupky spojené s gólovými situáciami. Predovšetkým ak brániaci tím nedovolene prerušil gólovú situáciu, alebo nedovolene zabránil takejto situácii vzniknúť. Stáva sa to napríklad ak hráč úmyselne posunie bránku, prípadne ak sa brániaci hráč pri údere smerujúcom na bránku nachádza v malom bránkovisku alebo v mieste, kde brána pôvodne stála.

Pri trestnom strieľaní smú byť na ihrisku okrem rozhodcov iba útočiaci hráč a brankár. Akonáhle hráč začne akciu a brankár sa dotkne loptičky, hráč už sa jej nesmie dotýkať.

TRESTY

Trestov za nedovolené správanie sa na hracej ploche je aj v našom športe neúrekom. Najčastejšie však rozhodcovia vylučujú na 2, 5, 10 minút (osobný trest), alebo do konca zápasu (červená karta). Pri 2,5 a 10 minútových trestoch musí byť hráč aj po vylúčení prítomný na ihrisku, no musí sedieť na trestnej lavici.

Pri 2 minútovom treste sa trest ruší, ak neprevinený tím dokáže vstreliť gól, pri ostatných typoch trestu tomu tak nie je. Ak dostane trest brankár, musí si ho zaň odsedieť hráč z poľa (pri klasických trestoch). Vo florbale tiež platí takzvané odložené vylúčenie. To znamená, že hra po nedovolenom zákroku pokračuje až dovtedy, kým sa hráč družstva, ktoré sa previnilo, zmocní loptičky.

GÓLY

To najdôležitejšie na záver. Každý vie, čo znamená a ako vyzerá gól. Nie každý však vie, kedy gól platí. Nuž pravidlá hovoria, že gól je uznaný vtedy, ak loptička prejde cez bránkovú čiaru celým svojim objemom, spredu a po správnom odohraní hokejkou. Družstvo, ktoré gól strelilo sa pred prechodom loptičky cez bránkovú čiaru nesmelo dopustiť priestupku vedúcemu k voľnému úderu, alebo vylúčeniu. 

Veríme, že sme Vám našim krátkym zhrnutím florbalových pravidiel aspoň trochu priblížili tento krásny šport. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne florbalu či florbalového vybavenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Veľmi radi Vám zodpovieme všetky otázky. :-)