Pri pohľade na florbal sa nám otvára fascinujúci svet kolektívnej dynamiky, no zároveň si uvedomujeme, že aj v tejto hre má každá výbava svoju váhu, a preto sme sa rozhodli odkryť niektoré detaily za výrobou florbalových loptičiek.

Inovatívne technológie za výrobným procesom

Výroba florbalových loptičiek nie je jednoduchý proces, ktorý by sa obmedzoval len na spojenie dvoch pologúľ. Možno ste sa nad tým už viac než raz zamysleli: ako vlastne vznikajú florbalové loptičky? Skrýva sa za nimi precízny výrobný postup, ktorý rozhoduje o ich kvalite a trvanlivosti. Existujú dva hlavné spôsoby, ako spojiť tieto pologule a vytvoriť jednu loptičku, a tým sa otvárajú dvere k novým inováciám a možnostiam v oblasti výroby.

Zváranie ultrazvukom

Táto metóda zvárania, ktorá využíva ultrazvuk, pracuje na princípe mechanického kmitania o vysokých frekvenciách, ktoré spôsobuje trenie a následné spojenie materiálov. Proces sa začína fixovaním jednej časti loptičky, zatiaľ čo druhá časť je pritlačená k nej. Mechanické kmitanie spôsobuje trenie medzi týmito časťami, čo vedie k miestnemu zvýšeniu teploty a následne k plastickému deformovaniu materiálu a jeho premiešaniu. Výsledkom je vznik zvarového spojenia medzi pologuľami. Hoci je táto metóda lacnejšia a má rýchlejší proces zvárania, sprevádza ju nižšia pevnosť spoja a deformácia materiálu, čo môže ovplyvniť kvalitu a životnosť loptičky. Väčšina loptičiek na trhu sú spájané práve ultrazvukom. 

Teflónové zváranie

Pri teflónovom zváraní je kľúčové využitie externého zdroja tepla, ktorý umožňuje presné a rovnomerné rozloženie teploty po celej pracovnej ploche. Tento zdroj tepla je často teflónové vykurovacie teleso, ktoré je zvolené pre svoju schopnosť rovnomerne rozložiť teplo na všetky časti loptičky. Počas procesu zvárania sa najprv fixuje jedna pologuľa loptičky, zatiaľ čo druhá časť je pritlačená k vykurovaciemu telesu. Tento postup umožňuje nahriatie plastu na dostatočne vysokú teplotu, čo vedie k spojeniu oboch častí loptičky.

Hoci táto metóda vyžaduje viac nákladných nástrojov a zložitejší proces, v konečnom dôsledku produkuje loptičky s výrazne vyššou pevnosťou. Dôvodom je presnejšie a kontrolovateľnejšie nastavenie teploty, čo vedie k lepšiemu spojeniu materiálov a menšej pravdepodobnosti vzniku chýb v procese zvárania. Tým sa zabezpečuje, že výsledné loptičky majú konzistentnú kvalitu a dlhšiu životnosť, čo je pre hráčov obzvlášť dôležité.

Farebné varianty a certifikácie

Pri výbere florbalovej loptičky často prikladáme veľký význam farbe a jej schváleniu pre oficiálne súťaže. V tomto ohľade stanovuje Medzinárodná florbalová federácia prísne pravidlá, ktoré vyžadujú, aby povrch loptičky bol jednofarebný. Avšak táto norma neznamená, že sme obmedzení len na tradičné farebné varianty. Napriek tomu, že dvojfarebné loptičky nie sú povolené na oficiálnych zápasoch, stále si zachovávajú svoju popularitu v komunitách hráčov. Ich estetický dizajn a možnosti kreativity pritiahli množstvo hráčov, ktorí uprednostňujú individuálny štýl a výraz. Týmto spôsobom si dvojfarebné loptičky udržujú svoje miesto na trhu a ponúkajú hráčom možnosť vyjadriť svoju osobnosť aj mimo oficiálnych súťaží.

V zápasoch na Slovensku organizovaných pod hlavičkou Slovenského zväzu florbalu je však predpísaná loptička bielej farby, čo dodáva jednotný charakter týmto súťažiam a zabezpečuje spravodlivé podmienky pre všetkých hráčov.

V našej ponuke nájdete množstvo značiek florbalových loptičiek, či už kusovo, v baleniach alebo v sadách spoločne s vakmi na florbalové loptičky.